Zorgaanbod

U kunt bij ons terecht voor alle gebruikelijke huisartsenzorg. Wij volgen daarbij de richtlijnen van de NHG en de KNMG.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Zorg voor Diabetes Mellitus en COPD volgens de richtlijnen van de Zorggroep Arnhem
  • Inbrengen van pessarium, spiraaltjes en Implanon
  • Kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken, wratten, talgcysten
  • Wratten behandeling met stikstof, verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken

De volgende zorgverleners zijn in onze praktijk voor u werkzaam

Praktijkondersteuner somatische zorg (POH-S)

De POH-s levert zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Patiënten met Diabetes, COPD of VRM worden door de POH-s begeleid om de aandoening zo stabiel mogelijk te houden. De POH-s gebruikt hiervoor de protocollen die door Zorggroep Arnhem worden opgesteld. Ook voor begeleiding bij het stoppen met roken kunt u bij de POH-s terecht. 

Praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O)

De praktijkondersteuner ouderenzorg speelt een centrale rol in de huisartsenpraktijk voor de ondersteuning, begeleiding en organisatie van de zorg rondom de oudere kwetsbare patiënt.

Praktijkondersteuner GGZ

De POH-GGZ geeft advies en begeleiding bij tal van psychische klachten en problemen waarvoor patiënten voorheen doorverwezen moesten worden naar de 2e lijn GGZ. 

Doktersassistente

Wanneer u naar de praktijk belt voor het maken van een afspraak krijgt u een van onze doktersassistentes aan de lijn. Zij zal u vragen stellen als ‘Wat is uw vraag aan de huisarts’ of ‘Wat is de reden voor uw bezoek aan de huisarts?’. Deze vragen behoren tot een van de belangrijkste taken van de praktijkassistente. Dit heet triage, de traige loopt volgens een vast protocol. Een huisarts onderzoekt u en stelt indien mogelijk een diagnose. De praktijkassistente doet dat niet. Zij is goed opgeleid voor triage. Triage betekent letterlijk vertaald ‘sorteren’. In de huisartsenpraktijk komt dit neer op twee zaken.

  1. Het vaststellen van de beste hulp voor u op dat moment. Denk hierbij aan een afspraak op het spreekuur van  de huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente, een afspraak op het telefonisch spreekuur, een advies of een medicijn. De praktijkassistente kan ook uitleg geven over de hulp die u kunt verwachten. Het is niet altijd zo dat een afspraak op het spreekuur van
  2. Uw huisarts nodig is om uw vraag te beantwoorden.
    Het beoordelen van de urgentie van uw klacht of vraag om vervolgens zorg te dragen voor juiste planning. Bij medisch dringende klachten krijgt u op een zo kort mogelijke termijn een afspraak. Bij klachten die kunnen wachten zal de praktijkassistente met u zoeken naar het meest geschikte moment.

Bij triage door de assistente wordt gebruik gemaakt van een protocol. Aan de hand hiervan stelt de zij u gerichte vragen om een zo helder mogelijk beeld van uw vraag te krijgen. Het protocol geeft vervolgens aan welke medische hulp geboden moet worden en op welke termijn dit moet plaatsvinden. Wanneer het meteen duidelijk is dat het om een spoedgeval gaat zal de praktijkassistente u minder vragen stellen en zo snel mogelijk de juiste hulp inschakelen. Net als de huisarts heeft ook de praktijkassistente een geheimhoudingsplicht en worden alle vragen met een duidelijke reden gesteld.

De huisarts controleert zeer regelmatig het verloop van de triage. Alle door de praktijkassistente gegeven adviezen worden geregistreerd en besproken met uw huisarts.

U kunt bij de assistente ook terecht voor het maken van uitstrijkjes, behandeling van wratten, verwijderen van hechtingen, oren uitspuiten, bloeddrukmeting en bloedafnames.